Josef Sita – starosta

27. 2. 2022 Od admin

Josef Sita se narodil 15. listopadu 1899 v Bezděkově Josefu a Terezii Sitovým. Vyrůstal v Bezděkově a později v Rohli, odkud se roku 1923 stěhuje do Strupšína na č. p. 28 za svojí nevěstou, strupšínskou rodačkou, Ludmilou Niklovou, kterou si bere 8. října 1923. Společně vychovali syna Josefa, který přišel na svět 24. února 1927.

Mimo práci továrního dělníka v Sudkově vykonával Josef ve Strupšíně funkci starosty a to hned třikrát. Poprvé se do čela obce dostal za druhé světové války, kdy jej do úřadu dosadily samy německé úřady (starostou nebyl po celou dobu okupace).

Citace ze školní kroniky psaná učitelem Vychodilem: „…Úřady jej považovaly za Němce nebo člověka, který jim bude dobře sloužit, ale řádně se zklamaly. Jeho pomocí byl zachráněn majetek ONJ (Odbor národní jednoty), většina knihovny, on místo aby agitoval pro německou školu, posílal z kanceláře občany, kteří ze strachu nebo národní vlažnosti byli ochotni dát děti do německé přelejvárny. Pracoval jsem s ním po celou dobu okupace jako obecní tajemník a vím, jak důkladně jsme každou věc uvážili, aby mohla býti provedena k prospěchu obce a občanů. Jeho zásluhou bylo, že pomník postavený k 10. výročí trvání republiky a 25. jubileu ONJ ve Strupšíně byl zachráněn neporušený…“.

Přihlašovací karta obyvatel z roku 1940
Podpis Josefa Sity z německého dokumentu z roku 1941

Po válce se stal členem MNV. Jeho další funkční období bylo mezi lety 1951-1954 a 1954-1957, kdy působil jako předseda MNV. Od roku 1957 se stal opět „pouze“ členem MNV a tím zůstal i po následující dvě volební období až do roku 1964, kdy definitivně jako člen MNV končí. V průběhu života se do veřejného života zapojoval i jinými způsoby.

Přihláška trvalého pobytu z roku 1949

Měsíc únor jakoby byl pro rodinu Sitových prokletý. 15. února 1970 umírá manželka Ludmila, přesně na den o rok později syn Josef. Na následky problémů s vysokým tlakem umírá náš bývalý starosta a předseda MNV 27. února 1972 a 2. března je pohřben na místním hřbitově.

Hrob rodiny Sitových na strupšínském hřbitově (vyfoceno v únoru 2022)