Historie

Historie obce sahá až do období středověku, kdy byla součástí panství Brníčko. Nejstarší dochovaná zmínka je z roku 1385, uvedená v Moravských zemských deskách.

Jednalo se zřejmě o uhlířskou osadu, což dokládá jak místní pověst o uhlíři, tak i místní názvosloví – Uhlisko (či Úhliska).

Obec byla od pradávna výhradně česká, důkazem jsou zápisy v nejstarších urbářích, kde jsou uvedena česká jména (Michalů, Navrátil atd.), rodiny německé byly spíše vyjímkou. Strupšín ležel na samé hranici mezi německými a českými obcemi.

V době kdy se hrad Brníčko stal součástí zábřežského panství, spadal pod něj také Strupšín a bylo tomu tak až do roku 1848, kdy vznikl politický okres Zábřeh. Přifařen byl Strupšín k Lesnici.

Koncem 19. století se také v obci začala, po počátečních starostech s povolením, budovat škola. Děti musely do školy docházet do sousedního Brníčka, některé na německou školu do Benkova, tudíž se rozhodlo, vybudovat školu vlastní. Odkoupila se budova č. p. 1, rolnická budova, ve které se provozoval i hostinec, a došlo k její přestavbě na školní budovu. Škola byla jednotřídní a fungovala do roku 1975, kdy byla škola z důvodu nízké docházky a špatného stavu budovy, definitivně uzavřena.

Roku 1976 byla obec přičleněna k obci Brníčko, což je stav přetrvávající do současnosti.

V nejstarších dochovaných záznamech se uvádí, že zde žilo kolem 10 osadníků, na přelomu 19. a 20. století zde žilo více jak 200 lidí. V současnosti se počet obyvatel pohybuje kolem 80.

Největší dominantou obce je kaple sv. Františka z Assisi, která byla postavena na místě původní dřevěné zvonice kolem roku 1890. Dalšími sakrálními památkami v obci jsou tři kříže – jeden na hřbitově (z roku 1937), kříž naproti domu č. p. 10, a (zřejmě) tzv. cholerový kříž před kaplí (z roku 1866, zřejmě souvisící s nákazou cholery, která řádila v naší zemi a nevyhla se ani Strupšínu).