Když tenkrát v květnu zapršelo…

Sílu přírody v květnu 1911 poznali nejen obyvatelé Strupšína, ale také obyvatelé značné části Zábřežska a Šumperska. Pojďme si v krátkosti tuto pohromu představit díky novinovým článkům a zápisu ze školní kroniky:

Našinec, 21. května 1911
Moravský sever, 26. května 1911

Zápis ze školní kroniky:

Dne 18. května stihla zdejší obec a okolí strašná bouře s krupobitím. Tři bouře těsně za sebou se tu vystřídaly a zničily rázem nadějnou úrodu, poškodily pozemky na mnoho let. Škody způsobeno na úrodě a pozemcích přes 30 000 korun. Ze strání hnala se voda jako z jezů, brala mosty, ploty, klády, dříví a ohrožovala příbytky. Silnici z velké části ve vesnici rozervala, a mělké potočiště proměněno místy ve výmoly, místy nahromaděno spousty balvanů a štěrků. Tichá jindy kotlinka podobala se hučivému příboji. Pozemky, meze rozervány, ornice v celých záhonech odplavena a prsť odpláchnuta. S pláčem neb tupou rezignací prohlíželi občané spousty škod. Správce školy s obecním úřadem zahájil ihned akci v podpory, a sehnáno v krátkosti pro nejvíce postižené hlavně na příbytcích asi 700 korun.

Níže přiložený článek popisuje část škod způsobených přívalovým deštěm:

Moravský sever, 26. května 1911

Přívalový déšť ve Strupšíně ničil majetek a hlavně úrodu v posledních sto letech hned několikrát. Za zmínku stojí hlavně deště v letech 1952, 1966 a 2020. Také silný vítr dokázal v posledních letech napáchat velké škody, zvláště na okolních lesích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *