Pověsti

O Strupšínu jsou zaznamenány dvě pověsti – Chudý uhlíř Života a Jsou ve Strupšíně vrabci?