ZE STRUPŠÍNA DO CHICAGA

17. 4. 2021 Od admin

Život Anny Kašparové (roz. Dražné)

Anna Dražná se narodila ve Strupšíně 4. listopadu 1869 manželům Františkovi a Anně. František byl strupšínským rodákem a Anna pocházela z bezděkovského rodu Hlavatých. Malá Anička byla jejich prvním dítětem. V dalších letech následovali sourozenci František (1871), Magdaléna (1876), Josefa (1879) a Antonín (1889).

Výřez z matriky narozených pro roky 1842 – 1876

Rodina patřila k těm větším a početnějším ve Strupšíně, bydlela v domě č. p. 5. Tuto chalupu vlastnila rodina Dražných již od roku 1773. Manželé Dražní ji koupili od Františkových rodičů za 1200 zlatých v roce 1869, tedy v roce jejich svatby a narození Anny. V tuto dobu přebývalo na přilehlé „véměně“ dalších pět osob – Františkovi rodiče a tři jeho bratři. Dále se na gruntu vyskytovali dva sirotci. Rodina Anny vlastnila hospodářství s polnostmi a 4 kusy hovězího dobytka.

V roce 1875 nastupuje jako žačka do školy v Bezděkově, kde přebývá u svých prarodičů. Stejně tak i ve druhém roce školní docházky, poté již ve školních přehledech vedena není. Je pravděpodobné, že v dalším studiu pokračuje na škole v Brníčku.

Roku 1882 rodina Dražných prodává svoje stavení č. p. 5 a kupuje od Josefa, Františkova bratra, chalupu č. p. 12. Zde má Anna domovské právo, i když mezitím jako služka pobývá nějaký čas v Nové Dědině (tehdejší okres Litovel). Tento stav trvá až do roku 1895, kdy si 11. února bere za manžela Emanuela Kašpara, rodáka z Chromče. Anna se po svatbě stěhuje k ženichovi na chalupu č. p. 86 v Chromči, kde bydlí společně s Emanuelovou matkou Magdalenou.

Výřez z oddací matriky pro roky 1870 – 1895

O dva roky později se jim narodilo první dítě – dcera Anežka přišla na svět 24. dubna 1897. Další dcera, Emilie, se narodila v roce 1898. Následovaly dvojčata Anna a Marie narozené 12. října 1901. Bratr Emanuel se narodí o dva roky později 11. listopadu 1903.

Roku 1903 nastupuje malá Anežka do školy v Chromči. Stejně tak začíná i školní rok 1904/1905, kdy je do školy zapsána i se sestrou Emilií. Ovšem doslova za pár dní se vše mění. Hned 5. září se stěhují do Strupšína. Důvodem je významná změna v rodině – otec Emanuel odjíždí do Ameriky!

Emanuel cestoval německým parníkem SS Kronprinz Wilhelm, jednalo se o novou loď, jednu z nejrychlejších té doby. Odplul 4. září 1904 z přístavu v německých Brémách a vystoupil 13. září v americkém New Yorku. Příjezd do Ameriky měl jednodušší v tom, že se zde již nacházel jeho bratr Josef.

S.S. Kronprinz Wilhelm
S.S. Barbarossa

Po zařízení všeho potřebného se za Emanuelem vydává i zbytek jeho rodiny. Anna s dětmi nasedá na loď S.S. Barbarossa a vyplouvají z Brém 20. dubna 1905, aby se po pár dnech ocitli na ostrově Ellis Island v New Yorku, jen 600 metrů od sochy Svobody. Emanuel jim zajistil nový domov, po Strupšínu a Chromči budou nyní bydlet v téměř dvoumilionovém Chicagu.

Výřez ze seznamu imigrantů sepsaný po příjezdu

Do Spojených států se od poloviny 19. století vydávalo velké množství lidí, včetně občanů naší země. V době příjezdu rodiny Kašparů žilo ve Spojených státech přes 150 tisíc Čechů, z toho jen v Chicagu jich bylo 100 tisíc. Jednalo se tedy o velmi silnou komunitu. V roce 1931 byl dokonce Čech Antonín Čermák zvolen starostou Chicaga (byl zabit při atentátu, zřejmě americkou mafií). Ve městě je také zřízen rozsáhlý Český národní hřbitov (Bohemian National Cemetery).

Anna s rodinou začíná svůj život s vidinou lepší ekonomické situace. Dle sčítání lidu 1910 a 1920 je patrné, že svůj domov v průběhu let měnili. V prvním sčítání je uvedena adresa Whipple Street 2526, ve druhém Troy Street 2722. Rodinu postihlo neštěstí, protože v roce 1906 umírá v pouhých dvou letech syn Emanuel. Ve sčítacím archu z roku 1910 je naopak uvedeno že s nimi bydlí dvouletý syn Joe (Joseph), který se musel narodit v roce 1908. V roce 1912 ještě Anna porodila dceru Josephine, ta se ovšem také dožila pouhých dvou let a v roce 1914 umírá.

Výřez ze sčítání lidu v USA, rok 1910

Jakou prací Emanuel živil svoji ženu a děti není jisté, v roce 1910 ovšem pracuje v prádelně, v roce 1920 zase jako brusič. Anna byla ženou v domácnosti, nejstarší dcera Anežka byla v roce 1920 vedena jako předák v kanceláři (zřejmě poštovní úřad). Anna s Marií pracovaly jako úřednice, s největší pravděpodobností na stejném místě jako Anežka. Emílie již s rodinou nebydlela. Sčítací arch byl sepsán k 12. lednu 1920, to ovšem rodina netušila, že přesně za měsíc bude držet smutek.

9. ledna 1920 Anna umírá ve věku 51 let a o tři dny později je pochována na chicagském hřbitově St. Adalbert.

Nekrolog z českých novin Denni Hlasatel, Chicago, 10. února 1920

Evidence hrobu Anny Kašparové ze hřbitova St. Adalbert

Emanuel se v červnu 1921 znovu žení. Sčítání lidu z roku 1930 říká, že bydlí na South Millard Avenue 3020 se svojí ženou Mary a nemanželskou dcerou Elsie. Umírá v roce 1946.

Náhrobky Emila a Anny Kašparových ze hřbitova St. Adalbert, Chicago (foceno 2021)

Malá strupšínská stopa ve velkém americkém městě.

A Anna nebyla jediná. O tom ale někdy příště…

************************************************************************************************************************************************

Chicago v roce 1907


A jaký byl osud dětí Emila a Anny?

Agnes (Anežka) si v roce 1920 vzal za ženu Rudolf Dusek, veterán z 1. světové války. Měli spolu dvě dcery – Mary Anne (1923 – 2003) a Alice Rose (1928 – ?). Rudolf zemřel v roce 1962. Agnes umírá o 17 let později po dlouhé nemoci v prosinci 1979 a je pohřbená na katolickém hřbitově Queen Of Heaven v Chicagu. V době smrti měla 11 vnoučat a dvě pravnoučata.

Článek o smrti Agnes, Chicago Tribune, 9. prosince 1979
Novomanželé Alice Rose a Roy Swanke, rok 1952

Emily (Emílie) si nejprve vzala Josepha Turynu v roce 1917 a měli spolu dvě děti – syn Raymond (1921) se nedožil prvního roku života, syn Earl se narodil v roce 1922 (zemřel v roce 1978). Emily si ale již v roce 1924 bere za muže Edwarda Liesche. Emily a Edwardovi se narodily čtyři děti, z nichž se pouze tři dožily dospělosti – dcera Violet (1925 – 2011), synové Edward (1927 – 2002) a Roy (1935 – 2003), a další dcera Helen (1932 – 1933). Edward zemřel v roce 1962 a je pohřben na hřbitově Concordia v Chicagu. Na stejném místě byla o tři roky dříve pochována také Emily. Opustila rodinu čtyř jejích dětí a devíti vnoučat.

Emily a Edward Liesche
Hrob Emily a Edwarda, Concordia Cemetery, Chicago

Anna se provdala v roce 1921 za Franka Dusatka. Bolest z mrtvorozených dvojčat v roce 1922 alespoň částečně zmírnila narozená dcera Mildred Ruth (1925 – 2013) a syn George Frank (1928 – ?). Frank umírá v roce 1962, Anna o 24 let později v roce 1987. Pohřbená je na Queen Of Heaven v Chicagu. Zanechává po sobě dvě děti, pět vnoučat a jedno pravnouče.

Anna Dusatko
Frank Dusatko

Mary (Marie) se provdala za Edwarda Kamise v roce 1921 a žili spolu na předměstí Chicaga. Společně byli rodiči dcery Dorothy (1922 – 2018). Po své smrti v roce 1956 zanechává Marie manžela společně s dcerou a dvěma vnoučaty. Edward zemřel v roce 1970 a je pohřben, stejně jako Marie, ve Woodlawn Memorial Park.

Článek o smrti Marie, Berwyn Life, rok 1956
Dorothy a její manžel Stanley Such,
rok 1940

Joseph se v roce 1929 oženil s o rok mladší Lillian Turek. Pár žil nejprve u rodiny Turek, poté si našel vlastní bydlení, vzdálené necelou míli. Zde vychovávali svoji jedinou dceru Patricii (1936 – 1992). Joseph umírá v roce 1963 v pouhých 55 letech a je pohřben na hřbitově Queen Of Heaven v Chicagu. Manželka Lillian umírá v roce 1989 a je pohřbena na stejném místě.

Výřez ze sčítání lidu v USA, rok 1940
Článek o smrti Josepha, Chicago Tribune, 1963

Badatelská činnost: P. Svoboda, L. Tassin

2021