Pomstychtivý čeledín

12. 11. 2022 Od admin

Více než nepříjemná událost postihla rodinu rolníka Lehkého dne 7. února 1935.

Že vám příjmení „Lehký“ ve spojitosti se Strupšínem nic neříká? Není divu! Pan Lehký s rodinou žil v obci Těně, která leží v západních Čechách nedaleko Rokycan.

Se Strupšínem je pojí právě ta nepříjemná únorová událost. Jako sedlák si pan Lehký mohl dovolit zaměstnat kočího. Tím nebyl nikdo jiný než Herbert Churavý, toho času občan ze Strupšína.

Dle matričního záznamu nebyl Herbert strupšínským rodákem, ale do Strupšína se přistěhoval během svého života (důvod a přesný datum není znám). Narozen měl být 23. srpna 1910 v Prusku, konkrétně v Reichenbachu.

A co se tedy v ten nešťastný únorový den přihodilo?

Odpověď na tuto otázku poskytnou zápisky učitele Vychodila a také nalezený novinový článek.

Zápisky učitele Vychodila:

Obec Těně v Čechách žádala zaplacení pohřebních útrat za zdejšího příslušníka Herberta Churavého, protože obnos vyplacený pojišťovnou nestačil. Obecní rada žádala okresní úřad v zakročení, ježto podle zákonů platí pohřebné obec pobytu. Žádost byla vyřízena příznivě. Podle novinářské zprávy byl čeledín Herbert Churavý propuštěn z místa a chtěl se hospodáři pomstít. Koupil si revolver a v noci vlezl sklepem do domu. Když se dcera hospodářova vzbudila, chtěl na ni vystřeliti, ale zbraň mu selhala. Sekl po ní sekyrou, leč ona si v rychlosti přikryla hlavu peřinou a tak zmírnila prudkou ránu. Pak utekl a než přijeli přivolaní četníci, oběsil se ve stodole.

Novinový článek:

Český směr: deník Československé strany národně socialistické na českém západě, 9. 2. 1935

Nutno upřesnit, že obětí útoku byla zřejmě Josefa (narozena v březnu 1912), dcera Františka Lehkého, majitele usedlosti č. p. 23 v obci Těně.

Zápis z matriky úmrtí potvrzuje, že se Herbert oběsil. Za 3 dny, tedy 10. února, byl pohřben v sousedních Strašicích.