S atentátníkem po boku

3. 2. 2024 Od admin

Povíme si malou zajímavost o strupšínském občanovi Františkovi Urbánkovi…

František se narodil v Dlouhomilově 8. července 1897. Po vypuknutí války v roce 1914, tou dobou byl již strupšínským občanem, narukoval k vojsku. S válkou zřejmě nebyl ztotožněný, čehož důkazem může být skutečnost, že dezertoval od své jednotky. Za to si vysloužil pobyt v trestnici v Terezíně.

V roce 1917 se ovšem potýkal s nemocí. Tuberkulóza zapříčinila, že 30. března téhož roku zemřel v terezínské nemocnici. Pohřben byl na místním vojenském hřbitově dne 1. dubna 1917.

Nemocnice v Terezíně, dobová fotografie
Hrob Františka Urbánka na hřbitově v Terezíně, dobová fotografie
Karta Františka Urbánka

V Malé terezínské pevnosti byli tou dobou vězněni také tři muži, kteří provedli atentát na nástupce rakouského trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii Chotkovou. Což se následně stalo odůvodněním k vypuknutí Velké války.

Dobové vyobrazení atentátu

Nejznámějším atentátníkem byl Gavrilo Princip, v době atentátu pouze dvacetiletý mladík srbské národnosti. Právě z jeho pistole vyšly střely, které smrtelně ranily Ferdinanda i Žofii. Princip, tak jako zbylí dva atentátníci, umírá v terezínském vězení (Trifko Grabež a Nedjelko Čabrinovič zemřeli již v roce 1916). Stalo se tak 28. dubna 1918.

Z jistých obav bylo tělo Principa pohřbeno tajně a to do „uličky“ mezi dva hroby. V jednom z těchto hrobů odpočíval Roman Rabl a ve druhém „náš“ František Urbánek. Následující rok po konci války a změny poměrů, se díky hrobníkovi Františku Brejníkovi podařilo tělo Principa najít a spolu s ostatními atentátníky byl uložen v jednom rodinném hrobě na terezínském hřbitově. Následně byly v roce 1920 jejich ostatky převezeny do Sarajeva, kde jsou uznáváni jako hrdinové.

Existovala také domněnka, že byl pohřben na bohnickém hřbitově, kde se pár dní po jeho smrti pohřbilo tělo za dohledu vojáků z terezínské pevnosti.

Takto se strupšínský občan téměř dotknul světové historie.

Současná podoba hřbitova v Terezíně. Šipkou je označeno přibližné místo odpočinku Františka Urbánka. Napravo je památník sarajevských atentátníků.

Poznámka autora: Terezín a jeho hřbitov jsem osobně navštívil v roce 2022 a to záměrně při zjištění výše zmíněných informací. Podařilo se mi také lokalizovat hrob Františka Urbánka (vyznačeno na fotografii šipkou). Terezín stojí za návštěvu!

Poznámka autora: za důležité informace a fotografii hrobu F. Urbánka děkuji J. Hrychovi.

Autor: P. Svoboda