Vojtěch Lehar

25. 7. 2022 Od admin

V pondělí 25. července 2022 přišla na mailovou adresu Strupšína prosba od Ing. Skrbka, člena Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí, o zveřejnění článku o rodákovi ze sousedního Brníčka, legionáři Vojtěchu Leharovi.

Protože zveřejnění nic nebrání, není problém takového žádosti vyhovět.

A my děkujeme za zaslání!

Níže máte k dispozici text části emailové zprávy od Ing. Skrbka a pod ním ke stažení soubory PDF o Vojtěchu Leharovi, které nám zaslal:

Vážení lidé ve Strupšíně !

Vzhledem k určité sounáležitosti v rámci Obce Brníčko, lze předpokládat zájem.

V životě člověka jsou zásadní měsíc narození a měsíc úmrtí.

Právě probíhající měsíc červenec je zásadní pro Vojtěcha Lehara.  

Vojtěch Lehar má stopu v rodném Brníčku a jeho okolí. 

Zaslané texty a obrázky nechtějí být velká literatura. Například není cílem navést čtenáře k pokusu představit si brutalitu služby v cizinecké legii Francie, coby splnění podmínky pro boj za Československo. Jde o snahu posvítit vhodným směrem. Přečíst texty a shlédnout obrázky je poděkování Vojtěchu Leharovi.

Člověk žijící ve Strupšíně, přechodně či trvale, po seznámení s texty a obrázky, s pocitem  územní  hrdosti, si může považovat spojení s Vojtěchem Leharem.

Výbava z prostředí rodné obce a okolí měla stopu v jeho dalším životě.

Tak jako u jiných životů spojených s republikou, nabízí se záležitosti použitelné  pro 21. století.

Život Vojtěcha Lehara a jeho souvislosti, si zaslouží připomenutí  obyvatelstvu jakýmkoli kulturním způsobem.

Navrhujeme ke zvážení připomenutí  Vojtěcha Lehara v některém informačním kanálu pro veřejnost.

Oceníme, když texty a obrázky přimějí k zahloubání se. Třeba do složitosti útěku z Protektorátu Čechy a Morava, který byl podmínkou pro boj za Československo.  A na jeho základě se budou připomínat další kulisy a události života Vojtěcha Lehara.          

S legionářským pozdravem NAZDAR,

za členy Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí, vyznamenané Městem Šumperk

Ing. Jiří Skrbek