Novinky v obci

23. 7. 2022 Od admin

Před nedávnou dobou se v obci uskutečnily dvě drobné změny a my si na fotografiích a krátkých popiscích ukážeme, o co se jedná.

První změnou byla nová lávka k hasičské nádrži. Původní lávka byla před několika měsíci rozebrána z bezpečnostních důvodů. Byla kompletně vyrobena ze dřeva, které již silně trouchnivělo.

Nová lávka je celá kovová, její odolnost vůči okolním vlivům by tedy měla být vyšší. Níže můžete vidět fotografie původní lávky a instalaci lávky nové.

Další změnou je vydláždění prostoru pod kontejnery na odpad ve středu obce. Kontejnery dříve stávaly u plotu s pozemkem domu č. p. 14. Svoji polohu nezměnily, jen jsou více koncentrovány na jedno místo. Vydlážděný prostor je přímo naproti autobusové zastávce.

Společně s tímto prostorem byly realizováno i dalších 5 podobných míst po obci Brníčko. Náklady byly hrazeny z 85 % z operačního programu Životního prostředí a z 15% od obce. Jen samotný prostor ve Strupšíně vyšel přibližně na 35 tisíc korun.