Světový den vrabců

19. 3. 2023 Od admin

Z důvodu celosvětového úbytku počtu vrabců se společnost Nature Forever Society rozhodla v roce 2010 vyhlásit 20. březen jako Světový den vrabců.

Tuto neziskovou společnost založil indický ochránce přírody Mohammed Dilawar v roce 2006 a v průběhu let se tento světový den rozšířil do více než 50 zemí světa. Cílem je upozornit na problematiku úbytku ptactva, v tomto konkrétním případě vrabců.

Oficiální logo Světového dne vrabců

Pro zvídavé je možnost nahlédnout na oficiální webové stránky Světového dne vrabců, bohužel jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce:

Oficiální stránky Světového dne vrabců

To, že je vrabec ohrožen, je jasné již od 80. let minulého století. Jeho počty za poslední desítky let klesly o více než 50%. Proto také Česká společnost ornitologická vyhlásila vrabce domácího za ptáka roku 2003.

Vrabci byli ve středověku také běžnou součástí jídelního lístku. Zde je jeden ze středověkých receptů:

„.ulovenému vrabci uřízneme nohy, křídla u konce kosti loketní a krk blízko těla.
Stáhneme kožku, počínajíce u krku, pak prořízneme tělo od krku podle páteře a kolem
noh k ocasu a odstraníme vnitřnosti.
Chceme-li vrabce smažit na pánvičce, použijeme jen prsíček, ježto se při tomto způsobu úpravy ostatní části příliš scvrknou a seschnou. Nejlépe chutnají vrabci pečení na
rožni nebo smažení na másle.“

Jak jistě víte, Strupšín a vrabec je spojení, které je po desítky let zaběhlé. Za vším stojí pověst o vrabcích, kterou jistě znáte. Pro jistotu ovšem máte odkaz zde:

Jsou ve Strupšíně vrabci?

Základem pověsti může být období, kdy se za mrtvé vrabce skutečně vybírala odměna (např. období vlády Marie Terezie). I v minulém století nebylo hubení vrabců v naší zemi ničím zvláštním a bylo dokonce v období protektorátu i úředně nařízeno. Paradoxně v příručce „Chraňmě ptactvo“ z roku 1947 se uvádí, jak vrabce hubit:

„Nejlepší prostředek, jak zabrániti jeho přílišnému rozmnožení je pravidelné vybírání hnízd, které provádíme od polovice května až do srpna. Skutečně velká čísla zničených vrabců přináší pouze hromadný odchyt mladých vrabců. Jako obzvláště se k tomu účelu hodící lze doporučiti Schwingovu lapací klec. Není potom žádnou zvláštností, chytíme-li za den 20–30 ptáků. Vrabce chytáme od června do října a chycené omráčíme a usmrtíme buď rozdrcením lebky kladivem na tvrdé podložce nebo rychlým utržením hlavy“.

Známé je také hubení vrabců v Číně počátkem 60. let minulého století, které nařídil vůdce Mao Ce-Tung a další vrcholní představitelé země. Nařízení bylo takové, že mají být vyhubeni všichni vrabci v zemi, protože vyzobávají na polích obilí. Jednalo se o tzv. Kampaň proti čtyřem škůdcům, kdy mimo vrabců se měli vyhubit také hlodavci, mouchy a komáři. Následkem ovšem bylo přemnožení různého hmyzu a zemi postihl hladomor.

Čínský plakát propagující Kampaň proti čtyřem škůdcům

Strupšínští vzali vrabce nakonec za svého a to se promítlo také do obecního razítka:

A teď si můžete ověřit, jak moc se vyznáte ve vrabcích. Níže máte odkaz na kvíz, kde zjistíte, jestli poznáte rozdíl mezi vrabcem domácím a vrabcem polním. Hodně štěstí 🙂

Ptačí kvíz – vrabci

Vrabci ve Strupšíně jsou! A sýkorky také…