Strupšínská „nej“

14. 2. 2023 Od admin

V následujících řádcích, na fotografiích a videích si ukážeme strupšínská „nej“. A o kterých bude řeč? Podíváme se, kde je nejzápadnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejjižnější bod naší vesničky, kde má obec střed a dále na místa s nejnižší a nejvyšší nadmořskou výškou.

—————————————-

Nejzápadnější bod

Tento bod leží přibližně 220 metrů za naším hřbitovem na katastrální hranici s Brníčkem.
Rozhled je omezený, nejlepší výhled je na pole za hřbitovem a protější kopce.
Na místě se vyskytuje původní hraniční kámen s iniciálami FL (Fürst Lichtenstein – kníže Lichtenštejn), který je ovšem v současné době vyvrácený.

Nejzápadnější bod
Nejzápadněší bod
Určení místa na mapě ortofoto
Pohled z místa na východ
Pohled z místa na západ

Nejsevernější bod

Nejsevernější bod leží přibližně 90 metrů východně od rozcestníku na Šebené. Z tohoto místa, které se těžce hledá, byť není daleko od cesty, je díky vykácenému lesnímu průsmyku výhled na Dlouhomilov. V lese je patrný zbytek hranice mezi Strupšínem a Dlouhomilovem, který je proveden příkopou.

Přibližné místo nejsevernějšího bodu
Pohled z místa na jihovýchod
Pohled z místa na sever (na Dlouhomilov)
Určení místa na mapě ortofoto

Nejvýchodnější bod

Na katastrálních hranicích mezi Strupšínem a Benkovem leží nejvýchodnější bod Strupšína. Položen je uprostřed polí, nedaleko cesty mezi Šebenou a Cikánským bukem. Nelze jej tedy snadno identifikovat. Leží blíže k Benkovu, než ke Strupšínu – k nejbližšímu domu v Benkově to je pouze 437 m, k nejbližšímu domu ve Strupšíně to je 1147 m. Ze všech čtyř bodů světových stran je z něj nejlepší výhled do okolí.

Přibližné místo nejvýchodnějšího bodu, pohled k východu
Přibližné místo nejvýchodnějšího bodu, pohled k západu
Určení místa na mapě ortofoto
Pohled z místa na západ

Nejjižnější bod

Ze všech bodů je bod nejjižnější nejblíže k vesnici a poměrně dobře přístupný (až na posledních 5 metrů). Leží pár metrů od staré cesty mezi Strupšínem a Rohlí, která se již dlouhou dobu nepoužívá. Bod je označen starým kamenem, který má na sobě číslo 216, a leží na hranici mezi Strupšínem a Rohlí. Jeho umístění je v hustém porostu malých buků, ale dá se poměrně dobře najít. Vzdušnou čarou leží přibližně na půli cesty mezi začátkem vesnice a Rohelskou boudou.

Nejjižnější bod
Nejjižnější bod
Označení místa na mapě ortofoto
Pohled z místa na jihozápad

Střed Strupšína

Určit střed obce, je poměrně složité. Jakou metodu zvolit? A měřit střed obce jen podle zastavěné části, nebo i včetně polí, luk a lesů?

My se podíváme na druhou variantu a využijeme k tomu již výše zmíněné body. Metody jsou použity dvě:

1) Nad celým územím Strupšína vytvoříme ohradu, kdy se každá ze stran dotkne jednoho z bodů. Úhlopříčkami z rohů této ohrady vznikne uprostřed obdélníku místo, které by mohlo být považováno za jeden se středů. Leží v malém lesíku (říká se mu také „Bořina“), momentálně s nízkým listnatým porostem.

Přibližné místo středu Strupšína podle první metody určení
Střed označený na mapě ortofoto

2) Spojíme liniemi body sever – jih a body západ – východ. Místo kde se úsečky protnou, by mohlo být také považováno za střed. Je to prostor nedaleko obce, u kravína.

Označení středu Strupšína podle druhé metody určení
Střed označený na mapě ortofoto

Pravděpodobně budou existovat i další možnosti, jak takový střed určit. My si představili pouze tyto dvě. Fotografie vám snad pomohou se zorientovat.

Teď už je jen na vás, kterou variantu si vyberete. Která se vám zamlouvá více?


Nejnižší bod

270 metrů jihozápadně od hřbitova, 90 metrů od silnice, přímo u Strupšínského potoka. To je pozice místa ve strupšínském území s nejnižší nadmořskou výškou, která je přibližně 337 m. n. m.

Místo s nejnižší nadmořskou výškou
Určení místa na mapě ortofoto
Pohled z místa na severovýchod
Pohled z místa na severozápad

Nejvyšší bod

Necelých 100 metrů od cesty mezi Šebenou a Cikánským bukem, přibližně 610 metrů od nejbližšího domu ve Strupšíně (č. p. 49), v horní části malé louky, která se rozprostírá uprostřed lesů. Místo, které pravděpodobně znáte. Zde leží bod s nejvyšší nadmořskou výškou – 504 m. n. m.

Přibližné místo s nejvyšší nadmořskou výškou
Určení místa na mapě ortofoto
Pohled z místa na jihozápad
Pohled z místa na severovýchod


Znáte tato místa? Půjdete se na ně podívat? Dejte vědět v komentářích!