Ošetření lip – duben 2020

1. 4. 2020 Od admin

V naší obci došlo 1. dubna k odbornému ošetření tří lip, stojících u silnice na pozemcích obce. Konkrétně se jednalo o lípu stojící u zastávky, lípu za kaplí a lípu u mostu před hasičskou zbrojnicí. U všech stromů se jedná o lípy srdčité.

Lípa u zastávky, 26 metrů vysoká, s korunou 12 metrů širokou, prošla redukcí přerostlých výhonů a větví přečnívajících mimo obrys koruny.

Lípě za kaplí, dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR strom s vysokou ekologickou hodnotou, byly taktéž seřezány přečnívající větve. V místě předchozích neodborných řezů se vyskytují dutiny a odumřelé dřevo.

Největších změn doznala lípa před hasičskou zbrojnicí. Strom je ve velmi špatném stavu, s méně než 30% živých větví v koruně. Pravděpodobné je odlamování větví či koruny stromu, která byla z tohoto důvodu kompletně odstraněna. Zůstávající torzo lípy může sloužit naší přírodě. Pod lípou se totiž našlo větší množství trusu netopýrů, kteří jsou v lípě zřejmě zabydleni.