Plukovník Antonín Kouřil – rodák z Brníčka

25. 5. 2023 Od admin

Po čase se opět ve strupšínské mailové schránce objevila žádost o zveřejnění informací o zajímavém člověku od Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí. Tentokrát se jedná o Antonína Kouřila, rodáka z Brníčka.

Prosba o zveřejnění byla tedy vyslyšena a vy se můžete na informace podívat (případně si i stáhnout) zde:


Zde je také text ze zaslané mailové zprávy:

Milí obyvatelé Strupšína !

V životě člověka jsou zásadní měsíc narození a měsíc úmrtí.

Právě probíhající měsíc květen je zásadní pro plukovníka Antonína Kouřila, rodáka z Brníčka.  

Pro Českou republiku, obec Brníčko a její okolí, včetně Strupšína, je důležitý život pana plukovníka.   

Za snahu pomoci Československu si plukovník Antonín Kouřil zaslouží připomenutí, vzpomínku

a hrdost ze strany současných obyvatel obce Brníčko, obcí sousedních a celé České republiky.

Zaslané texty a obrázky nechtějí být extra literatura.   

Jde o snahu posvítit vhodným směrem.

Přečíst texty a shlédnout obrázky je poděkování Antonínu Kouřilovi.

Člověk žijící ve Strupšíně, přechodně či trvale, po seznámení s texty a obrázky, s pocitem  hrdosti, si může považovat spojení s Antonínem Kouřilem.

Život Antonína Kouřila pro Čechy a Moravu, a jeho souvislosti, si zaslouží připomenutí  obyvatelstvu jakýmkoli kulturním způsobem.

U Antonína Kouřila  je oprávněná hrdost lidí žijících ve Strupšíně a územní hrdost lidí ze Zábřehu a okolí.    

Tak jako u jiných osobností, lze i u záležitostí jeho života nalézt použitelnost pro 21. století.

Texty a obrázky možná přimějí hloubavou hlavu k ponoru. Na jeho základě bude ve svém okolí připomínat další kulisy života Antonína Kouřila.         

Za návrh k doplnění, nalezenou chybu a upozornění lze očekávat poděkování a naši vděčnost. 

Navrhuji ke zvážení připomenutí Antonína Kouřila v některém informačním kanálu směrem k veřejnosti.

Naši vděčnost může očekávat i zpracovatel, který texty a obrázky použije ke zpracování a šíření vlastního připomenutí Antonína Kouřila.  

S přiloženými texty a obrázky je možné nakládat libovolným způsobem.

Za   rozesílání předem děkujeme. Nechť i mimo Šumpersko se ví, že lidé v kraji jihozápadně pod Pradědem mají důvod být pyšní a také tak cítí.  

S legionářským pozdravem NAZDAR,

za členy Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí, vyznamenané Městem Šumperk,

Ing. Jiří Skrbek