Kácení máje 2024

2. 6. 2024 Od admin
  1. ročník Kácení máje ve Strupšíně po více než 20 letech.

Sobota, 1. červen, Mezinárodní den dětí. Nastala 14. hodina a v našem malém údolí, přesněji u kulturního domu, se spustila akce, kterou naše nejmladší generace nepamatuje a na kterou starší generace ráda vzpomíná – KÁCENÍ MÁJE.

Májka, symbol jara a lásky, byla postavena 27. dubna a hlídala naší vesnici až do prvního červnového dne.

Již před druhou hodinou se obcí linula vůně. To hejno makrel se poddajně udilo nad ohněm. Guláš se prozatím skromně schovával v kuchyni. Ve dvě hodiny byli někteří návštěvníci na místě a rozjeli první kolo osvěžení ve formě malinovky, kofoly, vína nebo piva – dle vlastní chuti a potřeb.

Postupem času se zaplnily lavice a atmosféra velice přátelským duchem. Nikdo si nemohl nevšimnout radostných pohledů dětí, které nejvíce zaujal skákací hrad. K dispozici jim bylo i několik dalších her a soutěží, během kterých neodešly s prázdnou. Každé dítě nakonec odcházelo s drobným darem a diplomem.

Byť počasí ráno vyhrožovalo prudkými lijáky a naznačovalo, že se na odpoledne nemáme moc těšit, přesto se nakonec umoudřilo a mezi hrozivými mraky nám poslalo i pár paprsků slunce. Desetiminutový slabý déšť přežili všichni zúčastnění bez újmy.

Blesk se na obloze neobjevil, ale rychlostí blesku utíkalo odpoledne. Lístky do tomboly byly okamžitě vyprodány a následně předány ceny. Od hraček po praktické věci či něco dobrého.

Kolem 17:15 nastala velká chvíle, na kterou čekali všichni návštěvníci a také pila, která se nedočkavě chvěla, jen aby se už mohla zakousnout do dřeva. A tak se také stalo, stropšénští chlapci vzali pilu do rukou a po pár minutách se z přihlížejícího obecenstva ozvalo první „už padá“. Poslední zakymácení ve větru a májka s velkou slávou padla. Přihlížející děti se okamžitě rozeběhly, aby ukořistily vlajku upevněnou na vrcholu.

Pro pilu práce ještě neskončila. Do rukou ji vzali přihlížející a postarali se o to, že byla májka rozřezána na menší kusy. A mohlo se dále pokračovat.

Proběhly zajímavé hry také pro dospělé, kdy si rodiče dětí zaskákali v pytlích, prarodiče se pokusili přenést pingpongový balonek na lžičce z jednoho místa na druhé. Soustředěnost byla stoprocentní a podle toho také vypadaly předvedené výkony!

Celým odpolednem se nesl smích dětí i dospělých a to je ten hlavní důvod, proč se může tato akce považovat za vydařenou. Je také nutné vyjádřit poděkování všem pořadatelům za to, že si s jistou dávkou rizika troufli po tolika letech uspořádat takovou akci. A my můžeme jen doufat, že 1. ročník Kácení máje nebyl také poslední. Tak tedy snad příští rok naviděnou!

Níže se můžete podívat na pořízené fotografie a videa:

Kácení máje 2024
« z 6 »