Nešťastná láska

Výstřel z pistole značky Browning ukončil život mladého děvčete, čerstvě 22 leté Vojtěšky Ospálkové, strupšínské rodačky. Stalo se tak z její vlastní vůle v noci z 5. na 6. září 1931 na statku v Lazcích u Uničova. Bezvládné tělo, namísto života překypující mladé ženy. A samozřejmě velký zármutek v srdcích nejbližších.

Vojtěška se narodila ve Strupšíně manželům Ospálkovým – Janovi a Marii. Jan si prošel útrapami světové války a podařilo se mu vrátit ze zajateckého tábora v dalekém Rusku. Marie, rozená Losová, se po smrti Jana (zemřel v roce 1921 na zranění hlavy způsobené pádem ze schodů) provdala v roce 1923 za lesnického krejčího Josefa Vlka.

Vojtěška byla v dospělosti vyslána na zkušenou. V Lazcích u Uničova sloužila místnímu statkáři Josefu Vogtovi. A zde si zřejmě, jak napovídají novinové články, našla mládence, do kterého se zamilovala.

Jak to tak bývá, láska vyprchala a nebo nebyla dostatečně opětována. A to zřejmě zlomilo Vojtěšce srdce natolik, že se rozhodla pro radikální čin. Více nám prozradí novinové články:

Československý deník, 15. září 1931
Pozor, 15. září 1931

V článcích se objevuje několik nepřesností. Datum úmrtí je posunuté o týden vpřed, v prvním článku je zkomolené příjmení Vojtěšky a, jak bylo napsáno výše, jméno statkáře bylo Vogt.

Matriční záznam potvrzuje, že se Vojtěška střelila do hlavy. Pitva proběhla 7. září, o den později byla převezena do Strupšína. Byla uložena k věčnému odpočinku ke svému otci 9. září do rodinného hrobu, který je na strupšínském hřbitově dodnes.

Místo posledního odpočinku Vojtěšky Ospálkové

„Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *